Filteri Mikron

  • Filteri za građevinsku industriju i teretne mašine.
  • Filteri hidraulike.
  • Separatori ulja, uljnih para i vlage. Separatori vijčanih kompresora.
  • Filteri za tešku industriju.
  • Filteri za hemijsku industriju.
  • Filteri za prehrambenu industriju.
  • Najkvalitetniji filtrirajući materijali poznatih svetskih proizvođača.

Sekcija za preuzimanje

Sa sledećih linkova možete preuzeti cenovnike standardnih filtera vazduha i hidraulike sa uporednim oznakama svetskih proizvodjača kako filtera tako i opreme. Takođe, u ovoj sekciji možete preuzeti porvrdu o evidentiranju za PDV.
Pored ovih dokumenata, ovde se nalazi i spisak dimenzija (spoljni prečnik - unutrašnji prečnik) koje posedujemo za izradu filtera sa livenim krajevima od PVC gume i plastike (filteri koji liče na automobilske filtere za vazduh). Ukoliko vam je potreban manji broj komada ovakvog filtera a mere su zadovoljavajuće neisplativo je ulagati u izradu alata za izlivanje gume (plastike) već je moguće u rekordno kratkom roku dobiti gotov proizvod. Visina filtera je proizvoljna.

Cenovnik filtera hidraulike: hidraulika
Cenovnik filtera vazduha: vazduh
Potvrda o evidentiranju za PDV: pdv
Tabelarni prikaz alata za livenje plastičnih krajeva filtera: alati