Filteri Mikron

  • Filteri za građevinsku industriju i teretne mašine.
  • Filteri hidraulike.
  • Separatori ulja, uljnih para i vlage. Separatori vijčanih kompresora.
  • Filteri za tešku industriju.
  • Filteri za hemijsku industriju.
  • Filteri za prehrambenu industriju.
  • Najkvalitetniji filtrirajući materijali poznatih svetskih proizvođača.

Reparacija filtera i separatora

U slučajevima kada nabavka novih filtera predugo traje, nekada čak i nedeljama, što prouzrokuje zaustavljanje procesa rada na neprihvatljiv vremenski period, možemo Vam ponuditi uslugu reparacije filtera i separatora. Proces reparacije je moguće izvršiti u veoma kratkom roku, od nekoliko sati do jednog dana, što omogućava veoma kratak prekid u procesu rada.

Proces reparacije filtera je takav da se od starog filtera iskoriste metalna ili plastična kućišta i priključci čija bi komadna proizvodnja predugo trajala i znatno podigla cenu takvog filtera. U isto vreme se vrši zamena zaprljanog i dotrajalog filtrirajućeg materijala novim u odgovarajućem kvalitetu i karakteristikama.

Kao rezultat reparacije filtera, u veoma kratkom roku i po značajno nižoj ceni dobijate filter identičnih karakteristika originalnom filteru tj. separatoru koji je spreman za ugradnju i nastavak eksploatacije vaših mašina.